Vragen over TBT: wat veel mensen willen weten

Kan TBT ook worden toegepast op trauma's die men zich niet kan herinneren?

Nee, TBT is niet geschikt voor de behandeling van dergelijke levenservaringen; dus niet voor vroegkinderlijke trauma's (ontwikkelings- en bindingstrauma's) en ook niet voor gebeurtenissen waarbij het schokkendste moment niet meer kan worden herinnerd (gedeeltelijke amnesie).  

Het speelse element van TBT maakt het geschikt voor de toepassing bij kinderen
Het speelse element van TBT maakt het geschikt voor de toepassing bij kinderen

Kan ik ook met kinderen TBT doen?

Ja, maar ze moeten zich de gebeurtenis kunnen herinneren en kunnen verwoorden wat er is gebeurd. Kinderen vinden TBT meestal leuk om te doen, omdat het een speels element heeft dat de zwaarte uit een sessie haalt. Ikzelf werk met TBT met kinderen vanaf ongeveer vijf jaar.

Is het mogelijk om mensen met TBT te helpen als je hun taal niet verstaat?

Ja, dat is heel goed mogelijk. Het TBT-protocol is gemakkelijk uit te leggen. Iemand hoeft alleen maar te begrijpen wat hij bij elke stap moet doen. Deze aanwijzingen kunnen eventueel via een tolk worden gegeven. Wat hij heeft beleefd, wordt dan door de betrokkene in zijn moedertaal verteld en hoeft niet te worden verstaan door de TBT-practitioner. Dit maakt TBT is bij uitstek geschikt voor therapeutisch werk met vluchtelingen.


Ik gebruik al EFT of een andere vorm van klopacupressuur. Is het dan voor mij dan de moeite waard om ook nog TBT te leren? Waar liggen de verschillen?

Beide methoden hebben hun eigen toepassingsgebieden en zijn daarom voor mij even waardevol. In mijn praktijk gebruik ik ze daarom ook alletwee. 

Voor het werken met TBT hebben wij een herinnering nodig die verband houdt met een handeling. Als iemand met een probleem komt waar hij geen concrete gebeurtenis aan kan vastmaken, past TBT niet. TBT is "handelingen-kloppen".

Bij EFT en verwante technieken klop je terwijl je je op de verschillende aspecten van een probleem concentreert. Ik neem hier een hondenfobie als voorbeeld. Om de fobische reacties te stoppen, zoeken en benoemen we tijdens het kloppen de specifieke triggers van de fobie: blaffen, scherpe tanden, hij rent recht op me af etc. Ik noem dit "toestanden-kloppen". In dit geval is de toestand een angst, maar in een ander geval kan het woede of schuldgevoelens zijn. EFT is een uitstekend instrument voor de behandeling van emotionele toestanden. Om TBT te leren, hoef je overigens geen EFT te kunnen.

Speciaal voor EFT insiders: Voor gebeurtenissen die ik vroeger chronologisch met de EFT "movie technique" behandelde, gebruik ik nu TBT. TBT is niet alleen veel sneller en zachter dan EFT, het heeft ook een zekere lichtheid – zowel voor cliënten als voor practitioners. Bovendien vermoed ik dat het ontkoppelen van de reactieprogramma's in de hersenen en in het lichaam met TBT veel doelgerichter en dieper gebeurt dan met EFT. Je voelt je na een TBT-sessie duidelijk anders dan na een sessie met EFT. Het is dus zeker de moeite waard om beide kloptechnieken te leren. 

Met TBT wordt er al in de eerste sessie aan een trauma gewerkt. Hoe is dat mogelijk en is het wel veilig om dat te doen?

De reden dat wij met TBT zonder lange voorbereiding en met een minimum aan stabiliserende technieken zelfs aan zware enkelvoudige trauma's kunnen werken, is dat TBT een zeer veilige en zachte techniek is. Volgens mij draagt de combinatie van de volgende vijf typische TBT-elementen daartoe bij:  

  1. Het kloppen op de acupunctuurpunten vermindert de afgifte van stresshormonen en daarmee de emotionele lading.
  2. Aan het begin van een TBT-sessie wordt een hulpbron verankerd die zo nodig ter stabilisatie kan worden geactiveerd.
  3. Voor we aan een herinnering gaan werken, isoleren wij daarin het moment met de hoogste stress ("schokpunt") en werken dan strikt binnen het neurologische patroon van dit afgebakende stukje. Voor de komplete ontkoppeling van alle stressreacties in verband met een traumatische gebeurtenis is niet nodig of wenselijk de hele gebeurtenis te vertellen. Gedetailleerd en uitvoerig vertellen werkt vaak averechts: de stress wordt groter. 
  4. In het kernstuk van het TBT-protocol wordt het voelen op een veilige afstand gehouden.  
  5. De achtzame begeleiding door het proces zorgt ervoor dat het autonome zenuwstelsel snel overschakelt naar de vagotone modus.

Je hebt een vraag over TBT die hier niet is beantwoord? Neem dan gerust contact met mij op via mijn contactformulier.