Kaart TBT-Practitioners

Op deze kaart vind je de steeds groeiende groep van TBT-Practitioners die door mij zijn getraind en gecertificeerd. Momenteel zijn er dertien TBT-Practitioners in Nederland te vinden - en wel elf in Brabant, één Limburg en één in Friesland. Dit gaan er zeker spoedig meer worden.