Een effectieve en verbazingwekkend zachte traumatechniek voor jouw praktijk

De Trauma Buster Technique is een aanwinst voor elke psychotherapeutische, coaching- en counselingpraktijk. TBT kan als korte interventie gemakkelijk geïntegreerd worden in het werken met patiënten/cliënten. Bovendien is TBT een nuttige techniek voor jouw eigen geestelijke hygiëne. Je kunt er voor jezelf mee werken om secundaire traumatiseringen en burn-out te voorkomen.

Bij TBT worden er acht akupunktuurpunten geklopt
Bij TBT worden er acht akupunktuurpunten geklopt

De wortels van TBT liggen in de Emotional Freedom Techniques (EFT), een acupressuurtechniek die de laatste jaren veel is onderzocht. Meer dan honderd studies, uitgevoerd door meer dan zestig onderzoekers in meer dan tien landen hebben de effectiviteit van EFT aangetoond voor een breed scala van verschillende stoornissen en aandoeningen. Veel van deze studies zijn gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. 

Hier wil ik één studie als voorbeeld aanhalen, omdat daarin de effectiviteit van EFT voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis is onderzocht: Sebastian B. en Nelms J., 2016: The Effectiveness of Emotional Freedom Techniques in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. In deze metastudie werden zeven eerdere studies over EFT geëvalueerd die allemaal voldeden aan de strenge criteria van de American Psychological Association (APA).


Sebastiaan en Nelms publiceerden het volgende resultaat: Na vier tot tien sessies met EFT werd een groot behandelingseffect gevonden met betrekking tot de PTSS-symptomatologie. Voor degenen die statistieken begrijpen: er werd een cumulatieve effectgrootte van Cohen's d = 2,96 (95% Cl: 1,96 - 3,97; p > 0,001) berekend.

Ook in het Duitse vakblad Psychotherapeutenjournal is in de laatste jaren tweemaal uitvoerig verslag gedaan van kloptechnieken. In nummer van 2/2014 (blz. 149ff) schreef de psychotherapeut Christof T. Eschenröder over het onderwerp Wie wirksam sind Techniken der Energetischen Psychotherapie, die Exposition mit sensorischer Stimulierung verbinden? En in nummer 3/2018 (blz. 235ff) verscheen een artikel van medisch doctoranda Antonia Pfeiffer met de titel Was ist dran am Klopfen?

Maar TBT is veel meer dan het kloppen op acupunctuurpunten. Een belangrijk tweede element bestaat uit een reeks interventiestappen die ontleend zijn aan het Neurolinguïstisch Programmeren. Door middel van NLP nemen wij invloed op volgordepatronen in de hersenen.

Om posttraumatische reacties ten gevolge van stressvolle levenservaringen te onderbreken, maakt TBT naast haptisch-kinesthetische signalen gebruik van een aantal multisensoriële stimuli: visuele (imaginaire beelden in zwart-wit of kleur), auditieve (modulatie van de eigen stem/muziek) en motorische (beweging) stimuli. 

Deze stimuli worden ingezet om de inhoud van een traumatische herinnering te vervormen en te vervreemden, waardoor in de hersenen interferentie ontstaat met de opgeslagen oorspronkelijke belevenis. In de loop van het TBT-proces wordt het 'oorspronkelijke spoor' in de hersenen minstens 18 keer gecontacteerd en wordt de inhoud ervan opnieuw opgeslagen (geheugenconsolidatie)

ontkoppeling door vervreemding
ontkoppeling door vervreemding

Tegelijkertijd maakt het herhaalde contact met de traumatische herinnering zijn neurologische codering los waardoor de geassocieerde geheugeninhoud gedurende enige tijd labiel en vormbaar wordt (neuroplasticiteit). In de laatste stap van het TBT-proces maken wij bewust gebruik van de neiging van de hersenen om elke keer dat een herinnering wordt geactiveerd daarin een kleine verandering aan te brengen (het principe van 'false memories'). De hersenen krijgen een affien, nieuw element aangeboden dat bijvoorbeeld een gevoel van verbondenheid oproept of zelfvertrouwen laat ontstaan. De nieuwe inhoud en het positieve gevoel zijn dan in de hersenen aan de herinnering gekoppeld (versterking van hulpbronnen)


Cessante causa cessat effectus. Als de oorzaak ophoudt, houdt ook het effect op.

Deze 'before & after' foto's zijn gemaakt tijdens een workshop van Rehana Webster in Pakistan. Op de bovenste foto is de gedissocieerde toestand van de linker man duidelijk zichtbaar. Hij leed aan de gevolgen van een shock en aan schuldgevoelens wat betreft de gewelddadige dood van zijn moeder.

Op de onderste foto zie je zijn toestand onmiddellijk nadat hij door zijn vriend, de man naast hem, door het TBT-proces was begeleid. Beide mannen zijn leken-practitioners. Het is niet ongewoonlijk dat er zelfs bij dergelijk treurige gebeurtenissen op een gegeven moment tijdens het TBT-proces hartelijk wordt gelachen.